Thuê máy chủ

Dịch vụ thuê máy chủ bao gồm: Thuê máy chủ riêng, thiết lập datacenter, máy chủ ảo (vps), máy chủ email, máy chủ bảo mật. Meoeye cung cấp các dòng máy chủ cấp ibm, hp. Giải pháp máy chủ hãng công nghệ: VMwave, microsoft....

Thuê máy chủ riêng

Thuê máy chủ là gì ?

- Dịch vụ thuê máy chủ dùng riêng Dedicated Server là một trong những dịch vụ máy chủ doMeoEyEcung cấp.

- Dịch vụ Dedicated Server cung cấp cho Khách hàng máy chủ dùng riêng và không gian đặt máy chủ riêng trên hệ thống tủ Rack để đặt Máy chủ của mình nhằm mục đích sử dụng các dịch vụ hạ tầng sẵn có của một Trung tâm Dữ liệu (Data Center) chuyên nghiệp và kết nối máy chủ với Internet giúp Khách hàng đưa hệ thống website, email và các ứng dụng khác của mình lên Internet.

Đăng kí nhận RSS - Thuê máy chủ